திங்கள், 9 ஜூன், 2014

ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தைத்


ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுகிற எவனும் இரட்சிக்கப்படுவான்.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக